VIGILANTS DE SEGURETAT

VIGILANTS DE SEGURETAT (AMB O SENSE ARMA)

A SEFOR els ajudarem a trobar una solució de vigilància personalitzada per al seu negoci o vivenda, proporcionant els millors i més preparats Vigilants de Seguretat.

En els nostres serveis, tant de vigilància estàtica com mòbil, unim un equip humà altament qualificat i preparat amb les últimes tecnologies per oferir-li la solució més adaptada a les seves necessitats.

SEGURETAT PRIVADA I CORPORATIVA

Serveis integrals en matèries inherents a SEGURETAT PRIVADA I CORPORATIVA, d’alt nivell, emmarcant l’actuació en una estratègia innovadora per les Empreses, Governs, Constructores, Centres Logístics, Negocis, Comunitats i Particulars; ja que no només oferim els serveis de Vigilants de Seguretat, sinó que disposem d’eines per detectar i conèixer els riscos propis que es desprenen de qualsevol activitat.

Els nostres vigilants han estat seleccionats i formats d’acord amb els mètodes més actuals de control i vigilància, i constantment supervisats per el nostre inspector de serveis.

SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES

Oferim als nostres clients la més moderna tecnologia aplicada a la protecció dels seus béns i immobles que, afegit al potencial humà, configuren l’eina imprescindible per la seva seguretat. Per aquest motiu hem desenvolupat un departament de solucions tecnològiques.

Els nostres vigilants són els gestors primaris de les nostres solucions de seguretat en una gran diversitat d’entorns de negoci. Per això, apostem per una gran formació i especialització, i proporcionem eines digitals que augmenten l’eficàcia i la transparència dels serveis.

SOLUCIONS SEFOR

A SEFOR comptem amb les eines adequades per a la protecció d’urbanitzacions, grans edificis residencials i altres complexes immobiliaris.

Oferim solucions que integren tot el necessari, des de la tecnologia, els sistemes de protecció o el control d’accessos, així com les patrulles de vigilància.

Els nostres Vigilants de Seguretat estan equipats amb els mitjans necessaris per poder actuar davant situacions adverses que puguin esdevenir durant la prestació del servei.

 

El conjunt d’eines i la formació, aporta als nostres Vigilants de Seguretat una major capacitat de resposta, per poder afrontar amb absoluta garantia d’èxit les seves tasques i poder adaptar-se millor a la naturalesa pròpia del servei que realitzin en cada moment.

CONTROL DE SERVEIS MITJANÇANT GEOLOCALITZACIÓ

Aquest sistema possibilita verificar i programar els nostres serveis en els punts que es considerin de major vulnerabilitat, de manera que el Vigilant de Seguretat pugui incidir i reforçar la vigilància sobre aquestes zones de risc.

Els nostres clients poden accedir en tot moment amb aquests sistemes on es trobin els nostres equips operant a les seves comunitats o residències en temps real per mitjà de la geolocalització.

INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ

El nostre Departament d’Investigació, Desenvolupament i Innovació està en constant actualització per poder anticipar-nos a les noves tecnologies que puguin derivar en nous i més sofisticats perills.

Traballarem sempre alineats amb la seva estratègia empresarial, integrant tots els serveis sota una gestió i interlocució completament personalitzada i única.

A cada projecte, en la seva implementació i gestió: ens centrem en acomplir els estàndards de qualitat que necessiti.

Oferim solucions eficients, perquè identifiquem les necessitats de cada client, i proporcionem serveis a mida, amb el màxim compromís i professionalitat.

ÀMPLIA GAMMA DE FUNCIONS

El nostre equip humà de seguretat pot portar a terme una àmplia gamma de funcions. A SEFOR dissenyem les més adequades per a cada client, i per tant, seleccionem a el personal amb les característiques i perfil més adient per posar-les en funcionament.

L’experiència acumulada en el sector ens permet desenvolupar activitats a un alt nivell de Seguretat Privada, oferint les millors solucions a les necessitats dels nostres clients, adoptant fórmules i pautes de gestió que s’ajustin en cada cas, prioritzant la qualitat en l’execució dels nostres serveis, objectiu prioritari per a totes les àrees de treball en les que actuem.

A SEFOR pensem en la seva seguretat, per aquest motiu la nostra vigilància és la més complerta, no només per rapidesa i temps de reacció, sinó perquè realitzem un control de qualitat continu, utilitzem última tecnologia i oferim la millor formació per tots els nostres equips.

CONTACTA AMB NOSALTRES

Whatsapp
LinkedIn
Share